1. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.exitnow.pl lub telefonicznie u jednego z naszych pracowników zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.

2. Podczas gry w Exit Now uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz wszelkich zaleceń pracowników.

3. Rezerwacja:
3.1 Rezerwacji dokonać można korzystając z formularza na stronie www.exitnow.pl, telefonicznie pod numerem +48 578 265 430 lub osobiście w siedzibie Exit Now przy ulicy Mińskiej 65 (wejście przez bramę od ulicy Chodakowska 26).
3.2 Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje:
a) liczba uczestników
b) nazwa wybranego pokoju
c) data i godzina rezerwacji
d) język prowadzenia (polski lub angielski)
e) numer telefonu kontaktowego
f) adres email
g) sposób płatności
h) informacje o specjalnych potrzebach (np. faktura).
3.3 Rezerwację można odwołać pisząc na e-mail kontakt@exitnow.pl, telefonicznie bądź osobiście.
3.4 W dniu gry lub w dniu poprzednim jeden z pracowników może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.
3.5 Niepotwierdzenie rezerwacji mailowo lub telefonicznie lub/i podanie nieprawidłowego numeru telefonu może skutkować odwołaniem rezerwacji przez jednego z naszych pracowników.

4. Gra:
4.1 Gra w Exit Now odbywa się w pokoju Tajemnica Drukarza (wejście przez bramę od ulicy Chodakowskiej 26).
4.2 Jeżeli w grze będą uczestniczyć osoby poniżej 13 roku życia bez opiekuna lub osoby niepełnosprawne należy wcześniej zgłosić to pracownikom Exit Now. Pracownicy mogą zdecydować, że podczas takiej gry wymagana będzie opieka animatora.
4.3 W grze może uczestniczyć od 2 do maksymalnie 5 graczy.
4.4 Gra w pokoju trwa 60 minut. Należy jednak zarezerwować sobie 90 minut na grę, wprowadzenie, film wprowadzający, toaletę, kwestie organizacyjne oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia.
4.5 W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających. Pracownicy Exit Now mają prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli którykolwiek z uczestników nie zastosował się do tej zasady.
4.6 Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych. Uczestnicy zobowiązują się do pozostawienia telefonów i innych sprzętów w szafkach lub u pracowników Exit Now. Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo: zabrać sprzęt na czas trwania gry, wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.
4.7 Uczestnicy gry powinni pojawić się w siedzibie Exit Now najpóźniej o godzinie rozpoczęcia gry. Pracownicy Exit Now mają prawo odmówić udziału grupie, która spóźniła się więcej niż 15 minut.

5. Zasady bezpieczeństwa
5.1 W każdym pokoju znajduje się przycisk awaryjny, który automatycznie otwiera drzwi i kończy grę.
5.2 Osoby cierpiące na epilepsję powinny skontaktować się z pracownikami Exit Now przed rozpoczęciem zabawy.
5.3 W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników Exit Now pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.
5.4 Exit Now nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.
5.5 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
5.6 Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.
5.7 Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.

6. Płatność
6.1 Płatności w Exit Now dokonać można wyłącznie gotówką w PLN, w Euro lub Voucherem Prezentowym.
6.2 Koszt gry to 100 zł w dni robocze  lub 150 zł w weekendy i święta.
6.3 Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry.

7. Vouchery
7.1 Voucher prezentowy uprawnia do jednej gry w Exit Now w dowolnym pokoju.
7.2 Voucher można zakupić w siedzibie Exit Now. Koszt Vouchera to 150 zł.
7.3 Voucher prezentowy pozostaje ważny przez sześć miesięcy od daty zakupu
7.4 Aby wykorzystać Voucher należy zarezerwować dowolny niezajęty termin do dowolnego pokoju i zaznaczyć „Voucher” w sposobie płatności.

8.Media społecznościowe
1. Na koniec wizyty w escape room-ie klient ma możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia.
2. Przez wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia, wyraża się również zgodę na zamieszczenie zdjęcia w mediach społecznościowych
przez firmę Exit Now sp. z o.o